Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 22. lokakuuta 2018 - Strasbourg

12. Käsittelyjärjestys
CRE

Lokakuun 2018 II istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos (PE 629.223/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Torstai

Poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdotti seuraavaa muutosta:

Iltapäivän esityslistan ensimmäinen kohta, keskustelu suullisesti vastattavasta kysymyksestä O-000119/2018 komissiolle aiheesta "Oikeudenmukaiset markkinat elinkeinoelämälle" (PDOJ:n 66 kohta), korvataan samasta aiheesta samaan aikaan esitettävällä komission julkilausumalla.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Maanantai

Muutoksia ei ehdotettu.

Tiistai

ALDE-ryhmän pyyntö muuttaa komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman "Saudiarabialaisen toimittajan Jamal Khashoggin katoaminen" (PDOJ:n 107 kohta) otsikko muotoon "Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa".

Puheenvuorot: Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, ja Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta tästä pyynnöstä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

GUE/NGL-ryhmän pyyntö, jota S&D-ryhmä ja Verts/ALE-ryhmä kannattivat, ottaa iltapäivän esityslistan toiseksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta "Cum Ex -skandaali: talousrikollisuus ja porsaanreiät nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä". Keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista toimitetaan äänestys torstaina.

Puheenvuorot: Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, joka kannatti pyyntöä, mutta ehdotti, että äänestys toimitettaisiin myöhemmällä istuntojaksolla, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta Maria João Rodriguesin ehdotuksesta, ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka ehdotti, että äänestys toimitettaisiin marraskuun tai joulukuun istuntojaksolla.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen NHÄ:ssä (291 puolesta, 5 vastaan, 14 tyhjää).

S&D-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän esityslistan viidenneksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta "Demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia koskevan kattavan järjestelmän tarve". Keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetään päätöslauselmaesityksiä, joista toimitetaan äänestys torstaina.

Puheenvuorot: Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, joka vastusti pyyntöä, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, ja Maria João Rodrigues, joka ehdotti, että keskustelu käydään tällä istuntojaksolla ja äänestys toimitetaan seuraavalla istuntojaksolla.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen NHÄ:ssä (158 puolesta, 151 vastaan, 6 tyhjää).

Keskiviikko

Muutoksia ei ehdotettu.

Torstai

S&D-ryhmän pyyntö ottaa esityslistan ensimmäiseksi kohdaksi neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta "Paikallisyhteisöjen rooli maahanmuuttajien vastaanottamisessa ja kotouttamisessa: Riacen tapaus".

Puheenvuorot: Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta, joka vastusti pyyntöä, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta pyynnöstä, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, joka ehdotti, että asia käsitellään LIBE-valiokunnassa, ja Raffaele Fitto.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (125 puolesta, 161 vastaan, 8 tyhjää).

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö