Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 22., Hétfő - Strasbourg

12. Ügyrend
CRE

Kiosztották a októberi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 629.223/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Csütörtök

Aképviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök az alábbi módosításokat javasolja:

A délutáni napirend első pontja a Bizottsághoz intézett, az ipar tisztességes piacátról szóló O-000119/2018 szóbeli választ igénylő kérdésről folytatott vita (a napirendtervezet 66. pontja) helyett a Bizottság nyilatkozata ugyanezzel a címmel és időben.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Az ALDE képviselőcsoport kérése a bizottsági nyilatkozat címének megváltoztatására irányulóan: a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozata Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró eltűnéséről (a napirendtervezet 107. pontja), helyette: Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolása Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán.

Felszólal: Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében és Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében a kérésről.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A GUE/NGL képviselőcsoport kérése az S&D és Verts/ALE képviselőcsoportok támogatásával arra irányulóan, hogy vegyék fel második pontként a délutáni napirendbe a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát az alábbi témában: A cum-ex-botrány: pénzügyi bűncselekmény és a jelenlegi jogi keretben meglévő hiányosságok. A vita állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával zárul, amelyekről csütörtökön szavaznak.

Felszólal: Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki támogatja a kérést, de javasolja, hogy a szavazást egy későbbi ülésen tartsák meg, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében Maria João Rodrigues javaslatáról, és Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki javasolja, hogy a szavazásra a novemberi vagy a decemberi plenáris ülésen kerüljön sor.

Név szerinti szavazás (291 mellette, 5 ellene, 14 tartózkodás), a Parlament elfogadja ezt a javaslatot.

Az S&D képviselőcsoport kérése arra irányulóan, hogy vegyék fel ötödik pontként a délutáni napirendbe a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát az alábbi témában: „A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó átfogó mechanizmus iránti igény”. A vita állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával zárul, amelyekről csütörtökön szavaznak.

Felszólal: Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Frank Engel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a kérés ellen, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében és Maria João Rodrigues, aki javasolja, hogy a vitára ezen a plenáris ülésen, a szavazásra pedig a következőn kerüljön sor.

Név szerinti szavazás (158 mellette, 151 ellene, 6 tartózkodás), a Parlament elfogadja ezt a javaslatot.

Szerda

Nincs javasolt változtatás.

Csütörtök

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy vegyék fel a napirendbe a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát az alábbi témában: „A helyi közösségek szerepe az Európába érkező migránsok fogadásában és integrálásában: Riace ügye”.

Felszólal: Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Mara Bizzotto, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, a kérés ellen, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kérésről, Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, aki javasolja, hogy az ügyet a LIBE bizottságban vizsgálják meg, és Raffaele Fitto.

Név szerinti szavazás (125 mellette, 161 ellene, 8 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat