Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. spalio 22 d. - Strasbūras

12. Darbų programa
CRE

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas spalio II 2018 (PE 629.223/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Ketvirtadienis

Pasikonsultavęs su frakcijomis, Pirmininkas pasiūlė tokį pakeitimą:

pirmuoju popietinės darbotvarkės punktu numatytas diskusijas dėl klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, O-000119/2018 pateikto Komisijai: „Sąžiningos rinkos sąlygos pramonei“ (galutinio darbotvarkės projekto 66 punktas), pakeis Komisijos pareiškimas tokiu pačiu pavadinimu ir tuo pačiu laiku.

Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

ALDE frakcija paprašė pakeisti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo pavadinimą, vietoj „Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi dingimas" (galutinio darbotvarkės projekto 107 punktas) nurodyti pavadinimą "Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule".

Kalbėjo: Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu pagrindė prašymą, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu ir Udo Bullmann S&D frakcijos vardu dėl šio prašymo.

Parlamentas pritarė prašymui.

GUE/NGL frakcija, remiama S&D ir Verts/ALE frakcijų, paprašė į popietinę darbotvarkę antruoju punktu įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus tema „„Cum-EX“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos“. Diskusijos bus baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo: Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu pagrindė prašymą, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu pritarė prašymui, tačiau pasiūlė balsavimą surengti per vėlesnę sesiją, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, dėl Maria João Rodrigues pasiūlymo, ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu siūlė dėl šio klausimo balsuoti per lapkričio arba gruodžio mėnesio sesijas.

Balsuodamas vardiniu būdu (291 – už, 5 – prieš, 14 susilaikė), Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

S&D frakcijos prašymas 5-uoju popietinės darbotvarkės punktu įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus tema „Poreikis sukurti visapusišką demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą“. Diskusijos bus baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių bus balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo: Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu pagrindė prašymą, Frank Engel PPE frakcijos vardu nepritarė prašymui, Sophia in 't Veld ALDE frakcijosm vardu ir Maria João Rodrigues, ji siūlė diskusijas surengti per šią mėnesinę sesiją, o balsuoti per kitą mėnesinę sesiją.

Balsuodamas vardiniu būdu (158 – už, 151 – prieš, 6 susilaikė), Parlamentas pritarė šiam pasiūlymui.

Trečiadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Ketvirtadienis

S&D frakcijos prašymas pirmuoju darbotvarkės punktu įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus tema „Vietos bendruomenių vaidmuo priimant ir integruojant migrantus Europoje. Riace atvejis“.

Kalbėjo: Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu pagrindė prašymą, Mara Bizzotto ENF frakcijos vardu nepritarė prašymui, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu dėl šio prašymo, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu pasiūlė, kad atvejį išnagrinėtų LIBE komitetas, ir Raffaele Fitto.

Balsuodamas vardiniu būdu (125 – už, 161 – prieš, 8 susilaikė), Parlamentas atmetė prašymą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio 9 d.Teisinė informacija - Privatumo politika