Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 22. oktobris - Strasbūra

12. Darba kārtība
CRE

Bija izdalīts 2018. gada oktobra II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 629.223/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Ceturtdiena

Pēc apspriešanās ar politiskajām grupām sēdes vadītājs ierosināja šādas izmaiņas.

Pirmais jautājums pēcpusdienas darba kārtībā - debates par jautājumu O-000119/2018, uz kuru jāatbild mutiski un kuru uzdeva Komisijai: Taisnīgs tirgus rūpniecībai (GDKP 66. punkts), tiks aizstāts ar Komisijas paziņojumu ar tādu pašu nosaukumu un tajā pašā laika posmā.

Parlaments šo ierosinājumu apstiprināja.

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

ALDE grupas pieprasījums nomainīt Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojuma nosaukumu “Saūda Arābijas žurnālista Jamal Khashoggi pazušana” (GDKP 107. punkts) uz nosaukumu “Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā”.

Uzstājās Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā un Udo Bullmann S&D grupas vārdā, izsakoties par pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

GUE/NGL grupas pieprasījums, kuru atbalstīja S&D un Verts/ALE grupa, kā otro punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus “”Cum Ex” skandāls: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības”. Debates tiktu noslēgtas, iesniedzot rezolūciju priekšlikumus, par kuriem balsotu ceturtdien.

Uzstājās Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, atbalstot priekšlikumu, taču ierosinot par šo jautājumu balsot kādā no turpmākām sesijām, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, izsakoties par Maria João Rodrigues priekšlikumu, un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, ierosinot balsošanu rīkot novembra vai decembra sesijā.

Balsojot PS (291 par, 5 pret, 14 atturas), Parlaments pieņēma šo priekšlikumu.

S&D grupas pieprasījums kā piekto punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus “Visaptveroša demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību mehānisma nepieciešamība”. Debates tiktu noslēgtas, iesniedzot rezolūciju priekšlikumus, par kuriem balsotu ceturtdien.

Uzstājās Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Frank Engel PPE grupas vārdā, iebilstot pret pieprasījumu, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā un Maria João Rodrigues, kura ierosināja debates rīkot šajā sesijā, bet balsošanu – nākamajā sesijā.

Balsojot PS (158 par, 151 pret, 6 atturas), Parlaments pieņēma šo priekšlikumu.

Trešdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Ceturtdiena

S&D grupas pieprasījums kā pirmo punktu darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus “Vietējo kopienu loma migrantu uzņemšanā un integrācijā: Riačes gadījums”.

Uzstājās Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā, iebilstot pret pieprasījumu, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, izsakoties par pieprasījumu, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, ierosinot šo jautājumu izskatīt LIBE komitejā, un Raffaele Fitto.

Balsojot PS (125 par, 161 pret, 8 atturas), Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika