Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 22 oktober 2018 - Straatsburg

12. Regeling van de werkzaamheden
CRE

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober II 2018 (PE 629.223/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Donderdag

Na raadpleging van de fracties stelt de Voorzitter de volgende wijziging voor:

het eerste agendapunt van de namiddag, het debat over de vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000119/2018 gesteld aan de Commissie over een "Eerlijke markt voor de industrie" (punt 66 PDOJ) wordt vervangen door een verklaring van de Commissie met dezelfde titel en op hetzelfde tijdstip.

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan dit voorstel.

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de ALDE-Fractie om de titel van de verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de "Verdwijning van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi" (punt 107 du PDOJ) te wijzigen in "De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel".

Het woord wordt gevoerd door Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, de het verzoek toelicht, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie en Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie over het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie, met steun van de S&D-Fractie en de Verts/ALE-Fractie, om als tweede punt op de agenda van de namiddag verklaringen van de Raad en de Commissie in te schrijven over "Het Cum Ex-schandaal: financiële criminaliteit en de mazen in het huidige wetgevingskader". Het debat zou worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die het verzoek ondersteunt, maar voorstelt om de stemming tijdens een latere vergaderperiode te laten plaatsvinden, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie over het voorstel van Maria João Rodrigues, en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, die voorstelt om de stemming te laten plaatsvinden tijdens de vergaderperiode van november of december.

Bij HS (291 voor, 5 tegen, 14 onthoudingen) hecht het Parlement zijn goedkeuring aan dit voorstel.

Verzoek van de S&D-Fractie om als vijfde punt op de agenda van de namiddag verklaringen van de Raad en de Commissie in te schrijven over de "Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten". Het debat zou worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die op donderdag in stemming zouden worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Frank Engel, namens de PPE-Fractie, tegen het verzoek, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, en Maria João Rodrigues, die voorstelt om het debat tijdens deze vergaderperiode te houden en de stemming tijdens de volgende vergaderperiode te laten plaatsvinden.

Bij HS (158 voor, 151 tegen, 6 onthoudingen) hecht het Parlement zijn goedkeuring aan dit voorstel.

Woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Verzoek van de S&D-Fractie om als eerste punt op de agenda verklaringen van de Raad en de Commissie in te schrijven over "De rol van lokale gemeenschappen bij de opvang en integratie van migranten in Europa: het geval Riace".

Het woord wordt gevoerd door Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, tegen het verzoek, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, over het verzoek, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die voorstelt het geval te behandelen in de Commissie LIBE, en Raffaele Fitto.

Bij HS (125 voor, 161 tegen, 8 onthoudingen) verwerpt het Parlement dit verzoek.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid