Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 22 octombrie 2018 - Strasbourg

12. Ordinea lucrărilor
CRE

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din octombrie II 2018 (PE 629.223/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Joi

După consultarea grupurilor politice, Președintele a propus următoarea modificare:

Primul punct al ordinii de zi de după-amiază, dezbaterea privind întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000119/2018 pusă Comisiei pe tema „O piață echitabilă pentru industrie” (punctul 66 du PDOZ) va fi înlocuit cu o declarație a Comisiei cu același titlu și în același interval orar.

Parlamentul a aprobat această propunere.

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Solicitare a Grupului ALDE de a modifica titlul declarației Vicepreședintei Comisiei și Înalta Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind „Dispariția ziaristului saudit Jamal Khashoggi" (punctul 107 din PDOZ) în „Asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi în consulatul Arabiei Saudite din Istanbul”.

Au intervenit: Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, care a motivat cererea, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, și Udo Bullmann, în numele Grupului S&D privind această cerere.

Parlamentul a aprobat cererea.

Cerere din partea Grupului GUE/NGL, susținută de Grupurile S&D și Verts/ALE, de a înscrie ca al doilea punct al ordinii de zi de după-amiază declarațiile Consiliului și Comisiei privind „Scandalul „CumEX”: infracționalitate financiară și deficiențele cadrului juridic actual ”. Dezbaterea se va încheia cu depunerea de propuneri de rezoluție care vor fi supuse la vot joi.

Au intervenit: Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a susținut cererea, dar a propus ca votul să aibă loc în cadrul unei ședințe plenare ulterioare, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE cu privire la propunerea lui Maria João Rodrigues, și Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, care a propus ca votul să aibă loc la ședința plenară din decembrie.

Prin vot prin apel nominal (291 pentru, 5 împotrivă, 14 abțineri), Parlamentul a adoptat această propunere.

Cerere din partea Grupului S&D de a înscrie ca al cincilea punct al ordinii de zi de după-amiază declarațiile Consiliului și Comisiei privind „Necesitatea unui mecanism cuprinzător pentru democrație, statul de drept și drepturi fundamentale”. Dezbaterea se va încheia cu depunerea de propuneri de rezoluție, care vor fi supuse la vot joi.

Au intervenit: Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, Frank Engel, în numele Grupului PPE, împotriva cererii, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE și Maria João Rodrigues care a propus ca dezbaterea să aibă loc în cursul actualei ședințe plenare, iar votul să se desfășoare în cursul ședinței plenare următoare.

Prin vot prin apel nominal (158 pentru, 151 împotrivă, 6 abțineri), Parlamentul a adoptat această propunere.

Miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Cerere a Grupului S&D de a înscrie ca prim punct al ordinii de zi declarațiile Consiliului și Comisiei privind „Rolul comunităților locale în primirea și integrarea migranților în Europa: Cazul Riace”.

Au intervenit: Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, împotriva cererii, Barbara Spinelli, în numele Grupului GUE/NGL, privind această cerere, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, care a propus ca acest caz să fie examinat în cadrul comisiei LIBE, și Raffaele Fitto.

Prin vot prin apel nominal AN (125 pentru, 161 împotrivă, 8 abțineri), Parlamentul a respins această cerere.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate