Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 22. oktober 2018 - Strasbourg

12. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje oktobra 2018 (PE 629.223/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

ČetrtekČetrtek

Predsednik je po posvetovanju s političnimi skupinami predlagal naslednjo spremembo:

Prvo točko popoldanskega dnevnega reda (razprava o vprašanju za ustrni odgovor O-000119/2018, postavljenem Komisiji, na temo "Pravičen trg za industrijo" (točka 66 PDOJ)) bo nadomestila izjava Komisije z istim naslovom in istim časovnim okvirom.

Parlament je sprejel ta predlog.

Ponedeljek

Ni sprememb.

TorekTorek

Zahteva skupine ALDE, da bi naslov izjave podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o izginotju savdskega novinarja Džamala Hašodžija (točka 107 PDOJ) spremenili v "Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu".

Govorili so Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, ki je obrazložila zahtevo, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE in Udo Bullmann v imenu skupine S&D o tej zahtevi.

Parlament je zahtevo odobril.

Zahteva skupine GUE/NGL ob podpori S&D in Verts/ALE, da se kot drugo točko popoldanskega dnevnega reda uvrstita izjavi Sveta in Komisije o "Aferi „Cum Ex“: gospodarski kriminal in vrzeli v veljavnem pravnem okviru". Razprava bo zaključena z vložitvijo predlogov resolucij, ki bodo dani na glasovanječetrtek.

Govorili so Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložil zahtevo, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je zahtevo sicer podprla, a je predlagala, da bi glasovanje potekalo kasneje na delnem zasedanju, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, da bi podprl predlog Marie João Rodrigues, in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, ki je predlagal, da bi glasovanje potekalo na novembrskem ali decembrskem delnem zasedanju.

Parlament je ta predlog s poimenskim glasovanjem (291 za, 5 proti, 14 vzdržani) sprejel.

Zahteva skupine S&D, da se kot peta točka na popoldanski dnevni red uvrstita izjavi Sveta in Komisije o "Potrebi po celovitem mehanizmu za demokracijo, pravno državo in temeljne pravice". Razprava bo zaključena z vložitvijo predlogov resolucij, ki bodo dani na glasovanječetrtekčetrtek.

Govorili so Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je obrazložila zahtevo, Frank Engel v imenu skupine PPE, ki je bil proti zahtevi, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE in Maria João Rodrigues, ki je predlagala, da bi razprava potekala na sedanjem delnem zasedanju, glasovanje pa na naslednjem.

Parlament je ta predlog s poimenskim glasovanjem (158 za, 151 proti, 6 vzdržani) sprejel.

Sreda

Ni sprememb.

ČetrtekČetrtek

Zahteva skupine S&D, da se kot prva točka dnevnega reda uvrstita izjavi Sveta in Komisije o "Vlogi lokalnih skupnosti pri sprejemanju in vključevanju migrantov v Evropi: primer kraja Riace".

Govorili so Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, ki je obrazložila zahtevo, Mara Bizzotto v imenu skupine ENF, ki je bila proti zahtevi, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL o zahtevi, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je predlagala, da ta primer preuči odbor LIBE, in Raffaele Fitto, ki je bil proti tem predlogom.

Parlament je to zahtevo s poimenskim glasovanjem (125 za, 161 proti, 8 vzdržani) zavrnil.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Zadnja posodobitev: 9. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov