Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2598(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000089/2018 (B8-0411/2018)

Forhandlinger :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.14

Vedtagne tekster :


Protokol
Mandag den 22. oktober 2018 - Strasbourg

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

13. FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) - 14. møde i konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14) (forhandling)
CRE

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000089/2018) af Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout og Estefanía Torres Martínez, for ENVI, til Rådet: FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (B8-0411/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000090/2018) af Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout og Estefanía Torres Martínez, for ENVI, til Kommissionen: FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (B8-0412/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000115/2018) af Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini og Jean-François Jalkh, for ENVI, til Rådet: 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP 14) (B8-0413/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000116/2018) af Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini og Jean-François Jalkh, for ENVI, til Kommissionen: 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP 14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean begrundede forespørgslerne.

Hartwig Löger (formand for Rådet), Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) og Karmenu Vella (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Norbert Lins for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Olaf Stuger for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas og Ulrike Trebesius.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri og Jo Leinen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho og Julie Ward.

Talere: Karmenu Vella og Hartwig Löger.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.14 i protokollen af 25.10.2018 og punkt 13.15 i protokollen af 25.10.2018.

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik