Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/2598(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000089/2018 (B8-0411/2018)

Keskustelut :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.14

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Maanantai 22. lokakuuta 2018 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

13. 
Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) - Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (keskustelu)
CRE

Suullisesti vastattava kysymys (O-000089/2018) – Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (B8-0411/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000090/2018) – Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (B8-0412/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000115/2018) – Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (B8-0413/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000116/2018) – Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean esitteli kysymykset.

Hartwig Löger (neuvoston puheenjohtaja), Miguel Arias Cañete (komission jäsen) ja Karmenu Vella (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Norbert Lins PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas ja Ulrike Trebesius.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri ja Jo Leinen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Hartwig Löger.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.14 ja istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.15.

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö