Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2598(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000089/2018 (B8-0411/2018)

Debaty :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Głosowanie :

PV 25/10/2018 - 13.14

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 22 października 2018 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

13. Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) - 14. posiedzenie Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000089/2018), które skierowali Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Konferencja klimatyczna ONZ, 2018 r., Katowice, Polska (COP24) (B8-0411/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000090/2018), które skierowali Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Konferencja klimatyczna ONZ, 2018 r., Katowice, Polska (COP24) (B8-0412/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000115/2018), które skierowali Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, w imieniu komisji ENVI, do Rady: 14. posiedzenie Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (B8-0413/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000116/2018), które skierowali Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: 14. posiedzenie Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean rozwinęła pytania.

Hartwig Löger (urzędujący przewodniczący Rady), Miguel Arias Cañete (członek Komisji) i Karmenu Vella (członek Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali Norbert Lins w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz, niezrzeszony, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas i Ulrike Trebesius.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri i Jo Leinen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho i Julie Ward.

Głos zabrali Karmenu Vella i Hartwig Löger.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.14 protokołu z dnia 25.10.2018 i pkt 13.15 protokołu z dnia 25.10.2018.

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności