Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2598(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000089/2018 (B8-0411/2018)

Dezbateri :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.14

Texte adoptate :


Proces-verbal
Luni, 22 octombrie 2018 - Strasbourg

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

13. Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) - A 14-a reuniune a Convenției privind diversitatea biologică (COP 14) (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000089/2018) adresată de Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout și Estefanía Torres Martínez, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) (B8-0411/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000090/2018) adresată de Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout și Estefanía Torres Martínez, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Conferința ONU din 2018 privind schimbările climatice de la Katowice, Polonia (COP24) (B8-0412/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000115/2018) adresată de Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini și Jean-François Jalkh, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Cea de a 14-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică (COP14) (B8-0413/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000116/2018) adresată de Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini și Jean-François Jalkh, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Cea de a 14-a reuniune a Conferinței părților la Convenția privind diversitatea biologică (COP14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean a dezvoltat întrebările.

Hartwig Löger (Președintele în exercițiu al Consiliului), Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) și Karmenu Vella (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit Norbert Lins, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Olaf Stuger, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas și Ulrike Trebesius.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri și Jo Leinen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho și Julie Ward.

Au intervenit Karmenu Vella și Hartwig Löger.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.14 al PV din 25.10.2018 și punctul 13.15 al PV din 25.10.2018.

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate