Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2598(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000089/2018 (B8-0411/2018)

Rozpravy :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.14

Prijaté texty :


Zápisnica
Pondelok, 22. októbra 2018 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

13. Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko) - 14. zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000089/2018), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout a Estefanía Torres Martínez, v mene výboru ENVI, pre Radu: Konferencia OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24) (B8-0411/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000090/2018), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout a Estefanía Torres Martínez, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Konferencia OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24) (B8-0412/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000115/2018), ktorú položili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh, v mene výboru ENVI, pre Radu: 14. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (B8-0413/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000116/2018), ktorú položili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: 14. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean rozvinula otázky.

Hartwig Löger (úradujúci predseda Rady), Miguel Arias Cañete (člen Komisie) a Karmenu Vella (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Norbert Lins v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Lynn Boylan v mene skupiny GUE/NGL, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas a Ulrike Trebesius.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri a Jo Leinen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho a Julie Ward.

V rozprave vystúpili: Karmenu Vella a Hartwig Löger.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.14 zápisnice zo dňa 25.10.2018 a bod 13.15 zápisnice zo dňa 25.10.2018.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia