Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2598(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000089/2018 (B8-0411/2018)

Debatter :

PV 22/10/2018 - 13
CRE 22/10/2018 - 13

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.14

Antagna texter :


Protokoll
Måndagen den 22 oktober 2018 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

13. FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP24) - 14:e mötet inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande (O-000089/2018) från Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout och Estefanía Torres Martínez, för utskottet ENVI, till rådet: FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP 24) (B8-0411/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000090/2018) från Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout och Estefanía Torres Martínez, för utskottet ENVI, till kommissionen: FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP 24) (B8-0412/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000115/2018) från Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini och Jean-François Jalkh, för utskottet ENVI, till rådet: 14:e mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (B8-0413/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000116/2018) från Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini och Jean-François Jalkh, för utskottet ENVI, till kommissionen: 14:e mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean utvecklade frågorna.

Hartwig Löger (rådets tjänstgörande ordförande), Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) och Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Norbert Lins för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas och Ulrike Trebesius.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri och Jo Leinen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho och Julie Ward.

Talare: Karmenu Vella och Hartwig Löger.

Resolutionsförslagen (artikel 128.5 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.14 i protokollet av den 25.10.2018 och punkt 13.15 i protokollet av den 25.10.2018.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy