Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2046(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0313/2018

Indgivne tekster :

A8-0313/2018

Forhandlinger :

PV 22/10/2018 - 14
CRE 22/10/2018 - 14

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0404

Protokol
Mandag den 22. oktober 2018 - Strasbourg

14. Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 – alle sektioner [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Budgetudvalget. Ordførere: Daniele Viotti og Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti og Paul Rübig forelagde betænkningen.

Talere: Hartwig Löger (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Kati Piri (ordfører for udtalelse fra AFET), Arne Lietz (ordfører for udtalelse fra DEVE), William (The Earl of) Dartmouth (ordfører for udtalelse fra INTA), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, og Joachim Zeller (ordfører for udtalelse fra CONT).

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Luděk Niedermayer (ordfører for udtalelse fra ECON), Jens Geier (ordfører for udtalelse fra ITRE), Jasenko Selimovic (ordfører for udtalelse fra IMCO), Pavel Telička (ordfører for udtalelse fra TRAN), John Howarth (ordfører for udtalelse fra REGI), Helga Trüpel (ordfører for udtalelse fra CULT), Markus Pieper (ordfører for udtalelse fra AFCO), João Pimenta Lopes (ordfører for udtalelse fra FEMM), José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Karine Gloanec Maurin for S&D-Gruppen, Bernd Kölmel for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Stanisław Żółtek for ENF-Gruppen, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis og Isabelle Thomas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand og Seán Kelly.

Talere: Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti og Paul Rübig.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 24.10.2018.

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik