Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2046(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0313/2018

Texte depuse :

A8-0313/2018

Dezbateri :

PV 22/10/2018 - 14
CRE 22/10/2018 - 14

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0404

Proces-verbal
Luni, 22 octombrie 2018 - Strasbourg

14. Bugetul general al Uniunii Europene pentru 2019 - toate secțiunile (dezbatere)
CRE

Bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019 - toate secțiunile [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportori: Daniele Viotti și Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti și Paul Rübig au prezentat rapoartul.

Au intervenit: Hartwig Löger (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Kati Piri (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFET), Arne Lietz (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), William (The Earl of) Dartmouth (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, și Joachim Zeller (raportorul pentru aviz al Comisiei CONT).

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Luděk Niedermayer (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON), Jens Geier (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Jasenko Selimovic (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Pavel Telička (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), John Howarth (raportorul pentru aviz al Comisiei REGI), Helga Trüpel (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Markus Pieper (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), João Pimenta Lopes (raportorul pentru aviz al Comisiei FEMM), José Manuel Fernandes, în numele Grupului PPE, Karine Gloanec Maurin, în numele Grupului S&D, Bernd Kölmel, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Stanisław Żółtek, în numele Grupului ENF, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis și Isabelle Thomas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand și Seán Kelly.

Au intervenit: Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti și Paul Rübig.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.5 al PV din 24.10.2018.

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate