Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2046(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0313/2018

Predkladané texty :

A8-0313/2018

Rozpravy :

PV 22/10/2018 - 14
CRE 22/10/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 24/10/2018 - 11.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0404

Zápisnica
Pondelok, 22. októbra 2018 - Štrasburg

14. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely (rozprava)
CRE

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajcovia: Daniele Viotti a Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti a Paul Rübig uviedli správu.

Vystúpili: Hartwig Löger (úradujúci predseda Rady) a Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Kati Piri (spravodajkyňa výboru AFET požiadaného o stanovisko), Arne Lietz (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), William (The Earl of) Dartmouth ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, a Joachim Zeller (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Luděk Niedermayer (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Jens Geier (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Jasenko Selimovic (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Pavel Telička (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko), John Howarth (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Helga Trüpel (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Markus Pieper (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), João Pimenta Lopes (spravodajca výboru FEMM požiadaného o stanovisko), José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Karine Gloanec Maurin v mene skupiny S&D, Bernd Kölmel v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Stanisław Żółtek v mene skupiny ENF, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis a Isabelle Thomas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand a Seán Kelly.

V rozprave vystúpili: Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti a Paul Rübig.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 11.5 zápisnice zo dňa 24.10.2018.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia