Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2046(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0313/2018

Ingivna texter :

A8-0313/2018

Debatter :

PV 22/10/2018 - 14
CRE 22/10/2018 - 14

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0404

Protokoll
Måndagen den 22 oktober 2018 - Strasbourg

14. Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt (debatt)
CRE

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019 – alla avsnitt [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Daniele Viotti och Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti och Paul Rübig redogjorde för betänkandet.

Talare: Hartwig Löger (rådets tjänstgörande ordförande) och Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Kati Piri (föredragande av yttrande från utskottet AFET), Arne Lietz (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), William (The Earl of) Dartmouth (föredragande av yttrande från utskottet INTA), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, och Joachim Zeller (föredragande av yttrande från utskottet CONT).

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Luděk Niedermayer (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Jens Geier (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Jasenko Selimovic (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Pavel Telička (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), John Howarth (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Helga Trüpel (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Markus Pieper (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), João Pimenta Lopes (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Karine Gloanec Maurin för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Stanisław Żółtek för ENF-gruppen, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis och Isabelle Thomas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand och Seán Kelly.

Talare: Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti och Paul Rübig.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.5 i protokollet av den 24.10.2018.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy