Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 22. října 2018 - Štrasburk

15. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předsedající oznámila, že předseda Parlamentu spolu s předsedou Rady podepíše v úterý 23. října 2018 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie (00056/2018/LEX - C8-0444/2018 – 2018/0097(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem zvýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 – 2017/0334(COD));

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazilské federativní republice u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazilské federativní republice a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavské republice u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavské republice (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 – 2017/0297(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 – 2016/0413(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 – 2016/0414(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 - 2017/0002(COD)).

Poslední aktualizace: 9. srpna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí