Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 22., Hétfő - Strasbourg

15. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2018. október 23-án, kedden az Európai Parlament elnöke a Tanács elnökével közösen alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 110/2008/EK rendeletnek a lepárlóüst használatával készült és Japánban palackozott, egyszer párolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek tekintetében történő módosításáról (00056/2018/LEX - C8-0444/2018 - 2018/0097(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az (EU) 2017/825 rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 - 2017/0334(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazil Szövetségi Köztársaságban a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Brazil Szövetségi Köztársaságban termesztett takarmánynövény- és gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében, valamint a Moldovai Köztársaságban a gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Moldovai Köztársaságban termesztett gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 - 2017/0297(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 - 2016/0413(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 - 2016/0414(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 - 2017/0002(COD))

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat