Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 22. oktober 2018 - Strasbourg

15. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsedsedujoča je sporočila, da bo predsednik Parlamenta skupaj s predsednikom Sveta v torek, 23. oktobra 2018, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 110/2008 v zvezi z nazivnimi količinami za dajanje enojno destiliranega žganja šoču, ki se proizvaja v kotlu in stekleniči na Japonskem, na trg Unije (00056/2018/LEX - C8-0444/2018 - 2018/0097(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/825 z namenom povečanja finančnih sredstev programa za podporo strukturnim reformam in prilagoditve njegovega splošnega cilja (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 - 2017/0334(COD));

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Odločbe Sveta 2003/17/ES glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov krmnih rastlin in žit, ki se izvajajo v Federativni republiki Braziliji, in o enakovrednosti semena krmnih rastlin in žit, pridelanega v Federativni republiki Braziliji, ter glede enakovrednosti poljskih pregledov semenskih posevkov žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, ki se izvajajo v Republiki Moldaviji, in o enakovrednosti semena žit, zelenjadnic, oljnic in predivnic, pridelanega v Republiki Moldaviji (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 - 2017/0297(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005 (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 - 2016/0413(COD));

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o boju proti pranju denarja z uporabo kazenskega prava (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 - 2016/0414(COD));

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 - 2017/0002(COD)).

Zadnja posodobitev: 9. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov