Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0332(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0288/2018

Внесени текстове :

A8-0288/2018

Разисквания :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Гласувания :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Обяснение на вота
PV 28/03/2019 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Протокол
Понеделник, 22 октомври 2018 г. - Страсбург

16. Качество на водите, предназначени за консумация от човека ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Rory Palmer, от името на групата S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Franz Obermayr, от името на групата ENF, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza и Lampros Fountoulis.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz и Giovanni La Via.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios и Igor Šoltes.

Изказаха се: Karmenu Vella и Michel Dantin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 23.10.2018 г.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност