Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0332(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0288/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0288/2018

Keskustelut :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Äänestykset :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Äänestysselitykset
PV 28/03/2019 - 8.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Pöytäkirja
Maanantai 22. lokakuuta 2018 - Strasbourg

16. Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta (uudelleenlaadittu) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Rory Palmer S&D-ryhmän puolesta, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza ja Lampros Fountoulis.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz ja Giovanni La Via.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios ja Igor Šoltes.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Michel Dantin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 7.13.

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö