Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/0332(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0288/2018

Ingediende teksten :

A8-0288/2018

Debatten :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Stemmingen :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Stemverklaringen
PV 28/03/2019 - 8.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Notulen
Maandag 22 oktober 2018 - Straatsburg

16. Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Peter Liese, namens de PPE-Fractie, Rory Palmer, namens de S&D-Fractie, Pirkko Ruohonen-Lerner, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Franz Obermayr, namens de ENF-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza en Lampros Fountoulis.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz en Giovanni La Via.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios en Igor Šoltes.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Michel Dantin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 23.10.2018.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid