Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0332(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0288/2018

Teksty złożone :

A8-0288/2018

Debaty :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Głosowanie :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Wyjaśnienia do głosowania
PV 28/03/2019 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Protokół
Poniedziałek, 22 października 2018 r. - Strasburg

16. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (wersja przekształcona) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Peter Liese w imieniu grupy PPE, Rory Palmer w imieniu grupy S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Franz Obermayr w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis, niezrzeszony, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza i Lampros Fountoulis.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz i Giovanni La Via.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios i Igor Šoltes.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Michel Dantin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 23.10.2018.

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności