Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0332(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0288/2018

Ingivna texter :

A8-0288/2018

Debatter :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Omröstningar :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Röstförklaringar
PV 28/03/2019 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Protokoll
Måndagen den 22 oktober 2018 - Strasbourg

16. Kvaliteten på dricksvatten ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Rory Palmer för S&D-gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, Franz Obermayr för ENF-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza och Lampros Fountoulis.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz och Giovanni La Via.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios och Igor Šoltes.

Talare: Karmenu Vella och Michel Dantin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.13 i protokollet av den 23.10.2018.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy