Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0172(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0317/2018

Внесени текстове :

A8-0317/2018

Разисквания :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Гласувания :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Обяснение на вота
PV 27/03/2019 - 18.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Протокол
Понеделник, 22 октомври 2018 г. - Страсбург

17. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Bronis Ropė (докладчик по становището на комисията AGRI), Ricardo Serrão Santos (докладчик по становището на комисията РECH), Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Massimo Paolucci, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Frédérique Ries, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, Peter Liese, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen и Henna Virkkunen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke и Stanislav Polčák.

Изказаха се: Karmenu Vella и Frédérique Ries.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.12 от протокола от 24.10.2018 г.

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност