Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0172(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0317/2018

Indgivne tekster :

A8-0317/2018

Forhandlinger :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Afstemninger :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Stemmeforklaringer
PV 27/03/2019 - 18.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Protokol
Mandag den 22. oktober 2018 - Strasbourg

17. Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries forelagde betænkningen.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Bronis Ropė (ordfører for udtalelse fra AGRI), Ricardo Serrão Santos (ordfører for udtalelse fra PECH), Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Massimo Paolucci for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Frédérique Ries, Christelle Lechevalier for ENF-Gruppen, Peter Liese, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen og Henna Virkkunen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke og Stanislav Polčák.

Talere: Karmenu Vella og Frédérique Ries.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.12 i protokollen af 24.10.2018.

Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik