Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0172(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0317/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0317/2018

Keskustelut :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Äänestykset :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Äänestysselitykset
PV 27/03/2019 - 18.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Pöytäkirja
Maanantai 22. lokakuuta 2018 - Strasbourg

17. Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bronis Ropė (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ricardo Serrão Santos (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Massimo Paolucci S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Frédérique Ries, Christelle Lechevalier ENF-ryhmän puolesta, Peter Liese, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen ja Henna Virkkunen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Frédérique Ries.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.10.2018, kohta 11.12.

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö