Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0172(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0317/2018

Ingediende teksten :

A8-0317/2018

Debatten :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Stemmingen :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Stemverklaringen
PV 27/03/2019 - 18.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Notulen
Maandag 22 oktober 2018 - Straatsburg

17. Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Bronis Ropė (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Ricardo Serrão Santos (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Massimo Paolucci, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Lynn Boylan, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Frédérique Ries, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, Peter Liese, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen en Henna Virkkunen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Frédérique Ries.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 11.12 van de notulen van 24.10.2018.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid