Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0172(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0317/2018

Teksty złożone :

A8-0317/2018

Debaty :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Głosowanie :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Wyjaśnienia do głosowania
PV 27/03/2019 - 18.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Protokół
Poniedziałek, 22 października 2018 r. - Strasburg

17. Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Bronis Ropė (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Ricardo Serrão Santos (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Massimo Paolucci w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Frédérique Ries, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF, Peter Liese, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen i Henna Virkkunen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Karmenu Vella i Frédérique Ries.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.12 protokołu z dnia 24.10.2018.

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności