Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0172(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0317/2018

Texte depuse :

A8-0317/2018

Dezbateri :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Voturi :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Explicaţii privind voturile
PV 27/03/2019 - 18.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Proces-verbal
Luni, 22 octombrie 2018 - Strasbourg

17. Reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Bronis Ropė (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Ricardo Serrão Santos (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Massimo Paolucci, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE, Lynn Boylan, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Frédérique Ries, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen și Henna Virkkunen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke și Stanislav Polčák.

Au intervenit: Karmenu Vella și Frédérique Ries.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.12 al PV din 24.10.2018.

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate