Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0172(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0317/2018

Ingivna texter :

A8-0317/2018

Debatter :

PV 22/10/2018 - 17
CRE 22/10/2018 - 17
PV 27/03/2019 - 15
CRE 27/03/2019 - 15

Omröstningar :

PV 24/10/2018 - 11.12
CRE 24/10/2018 - 11.12
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0411
P8_TA(2019)0305

Protokoll
Måndagen den 22 oktober 2018 - Strasbourg

17. Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Bronis Ropė (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Ricardo Serrão Santos (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Massimo Paolucci för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Lynn Boylan för GUE/NGL-gruppen, John Stuart Agnew för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Frédérique Ries, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, Peter Liese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen och Henna Virkkunen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke och Stanislav Polčák.

Talare: Karmenu Vella och Frédérique Ries.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.12 i protokollet av den 24.10.2018.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy