Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 22. oktober 2018 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Valgs prøvelse
 7.Anmodning om ophævelse af immunitet
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) - 14. møde i konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14) (forhandling)
 14.Den Europæiske Unions almindelige budget 2019 – alle sektioner (forhandling)
 15.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 16.Kvaliteten af drikkevand ***I (forhandling)
 17.Reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning ***I (forhandling)
 18.Beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet (kortfattet forelæggelse)
 19.Arbejdstagernes finansielle deltagelse og betydningen heraf for jobskabelse og reaktivering af arbejdsløse (kortfattet forelæggelse)
 20.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (167 kb) Tilstedeværelsesliste (58 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (53 kb) 
 
Protokol (78 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (26 kb) 
 
Protokol (271 kb) Tilstedeværelsesliste (68 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (425 kb) 
Seneste opdatering: 9. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik