Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Έλεγχος των εντολών
 7.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού )
 10.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Διάταξη των εργασιών
 13.Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στο Κατοβίτσε, Πολωνία (COP24) - 14η σύνοδος της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία (COP14) (συζήτηση)
 14.Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 - όλα τα τμήματα (συζήτηση)
 15.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 16.Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης ***I (συζήτηση)
 17.Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον ***I (συζήτηση)
 18.Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (σύντομη παρουσίαση)
 19.Ο ρόλος της οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην επαναδραστηριοποίηση των ανέργων (σύντομη παρουσίαση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά (198 kb) Κατάσταση παρόντων (58 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (53 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (87 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (26 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (286 kb) Κατάσταση παρόντων (77 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (358 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου