Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 22. oktoober 2018 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Volituste kontrollimine
 7.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 24) Katowices (Poola) - Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärk (COP 14) (arutelu)
 14.Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve – kõik jaod (arutelu)
 15.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 16.Olmevee kvaliteet ***I (arutelu)
 17.Teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamine ***I (arutelu)
 18.Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika (lühiettekanne)
 19.Töötajate finantsosaluse roll töökohtade loomisel ja töötute taasaktiveerimisel (lühiettekanne)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (164 kb) Kohalolijate nimekiri (58 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (53 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (25 kb) 
 
Protokoll (263 kb) Kohalolijate nimekiri (69 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (349 kb) 
Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika