Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 22. lokakuuta 2018 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Valtakirjojen tarkastus
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) - Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (keskustelu)
 14.Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019 – kaikki pääluokat (keskustelu)
 15.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 16.Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu ***I (keskustelu)
 17.Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentäminen ***I (keskustelu)
 18.Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (lyhyt esittely)
 19.Työntekijän taloudellisen osallistumisen rooli työpaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa (lyhyt esittely)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (168 kb) Läsnäololista (58 kb) Nimenhuutoäänestykset (53 kb) 
 
Pöytäkirja (78 kb) Läsnäololista (11 kb) Nimenhuutoäänestykset (27 kb) 
 
Pöytäkirja (265 kb) Läsnäololista (68 kb) Nimenhuutoäänestykset (428 kb) 
Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö