Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Maandag 22 oktober 2018 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling fracties
 6.Onderzoek geloofsbrieven
 7.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (Artikel69 quatervan het Reglement)
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) - 14e bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (debat)
 14.Algemene begroting van de Europese Unie voor 2019 - alle afdelingen (debat)
 15.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 16.Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water ***I (debat)
 17.Vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu ***I (debat)
 18.Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone (korte presentatie)
 19.De rol van financiële participatie van werknemers bij het creëren van werkgelegenheid en de re-integratie van werklozen (korte presentatie)
 20.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (169 kb) Presentielijst (58 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (53 kb) 
 
Notulen (79 kb) Presentielijst (11 kb)    
 
Notulen (273 kb) Presentielijst (68 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid