Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 22 października 2018 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 5.Skład grup politycznych
 6.Weryfikacja mandatów
 7.Wniosek o uchylenie immunitetu
 8.Skład komisji i delegacji
 9.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Składanie dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) - 14. posiedzenie Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (debata)
 14.Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje (debata)
 15.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 16.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ***I (debata)
 17.Ograniczenie wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko ***I (debata)
 18.Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro (krótka prezentacja)
 19.Rola partycypacji finansowej pracowników w tworzeniu miejsc pracy i reaktywizacji bezrobotnych (krótka prezentacja)
 20.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (166 kb) Lista obecności (58 kb) Głosowanie imienne (53 kb) 
 
Protokół (79 kb) Lista obecności (11 kb) Głosowanie imienne (26 kb) 
 
Protokół (274 kb) Lista obecności (69 kb) Głosowanie imienne (428 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności