Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Ponedeljek, 22. oktober 2018 - Strasbourg
 1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Članstvo v političnih skupinah
 6.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 7.Zahteva za odvzem imunitete
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Predložitev dokumentov
 12.Razpored dela
 13.Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24) - 14. zasedanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP14) (razprava)
 14.Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki (razprava)
 15.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 16.Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi ***I (razprava)
 17.Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje ***I (razprava)
 18.Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju (kratka predstavitev)
 19.Vloga finančne udeležbe delavcev pri ustvarjanju delovnih mest in ponovnem aktiviranju brezposelnih (kratka predstavitev)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 Seznam navzočih
Zapisnik (163 kb) Seznam navzočih (58 kb) Poimensko glasovanje (53 kb) 
 
Zapisnik (79 kb) Seznam navzočih (11 kb) Poimensko glasovanje (26 kb) 
 
Zapisnik (261 kb) Seznam navzočih (69 kb) Poimensko glasovanje (421 kb) 
Zadnja posodobitev: 9. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov