Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 22 oktober 2018 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Valprövning
 7.Begäran om upphävande av immunitet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Förhandlingar före parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Inkomna dokument
 12.Arbetsplan
 13.FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP24) - 14:e mötet inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (debatt)
 14.Europeiska unionens allmänna budget för 2019 – alla avsnitt (debatt)
 15.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 16.Kvaliteten på dricksvatten ***I (debatt)
 17.Minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön ***I (debatt)
 18.Sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet (kortfattad redogörelse)
 19.Rollen för anställdas finansiella deltagande i skapandet av arbetstillfällen och återaktivering av de arbetslösa (kortfattad redogörelse)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (169 kb) Närvarolista (58 kb) Omröstningar med namnupprop (53 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningar med namnupprop (26 kb) 
 
Protokoll (268 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningar med namnupprop (428 kb) 
Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy