Indeks 
Zapisnik
PDF 270kWORD 78k
Ponedjeljak, 22. listopada 2018. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Otvaranje dnevne sjednice
 3.Izjave Predsjedništva
 4.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 5.Sastav klubova zastupnika
 6.Provjera valjanosti mandata
 7.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 8.Sastav odbora i izaslanstava
 9.Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)
 10.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 11.Podnošenje dokumenata
 12.Plan rada
 13.Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP24) koja će se održati 2018. u Katowicama (Poljska) - Četrnaesti sastanak Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14) (rasprava)
 14.Opći proračun Europske unije za 2019. – svi dijelovi (rasprava)
 15.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 16.Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju ***I (rasprava)
 17.Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš ***I (rasprava)
 18.Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja (kratko predstavljanje)
 19.Uloga financijskoga sudjelovanja radnika u poticanju zaposlenosti i ponovnom aktiviranju nezaposlenih (kratko predstavljanje)
 20.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Nastavlja se sjednica koja je prekinuta u četvrtka 4. listopada 2018.


2. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 17:03 h.


3. Izjave Predsjedništva

Predsjednik je u ime Parlamenta izrazio sućut obiteljima žrtava smrtonosnih poplava koje su posljednjih tjedana zahvatile Francusku, Španjolsku i Italiju.

Potom je spomenuo i napade koji su se zbili tijekom posljednjih izbora u Afganistanu te je u ime Parlamenta izrazio sućut obiteljima osoba zahvaćenih tim napadima.

Predsjednik je podsjetio na godišnjicu smrti malteške novinarke Daphne Caruane Galizije i potvrdio je važnost djelovanja Parlamenta u cilju slobode medija. Potom je zatražio provedbu međunarodne istrage kako bi se razjasnile okolnosti smrti saudijskog novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu.


4. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Govorili su: Jean-François Jalkh (predsjednik je iznio detalje) i Nicola Danti.

°
° ° °

Tiskarske pogreške

točka 14. zapisnika od 14.9.2017.: "14. Odluke o dokumentima", treći podnaslov, treba pisati:
"Pridruženi odbori (članak 54. Poslovnika)
(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 7. rujna 2017.)
Odbor EMPL" (umjesto "Odbor ENVI")

točka 14. zapisnika od 7.2.2018.: "14. Reforma izbornog zakona Europske unije (rasprava)", prvi podstavak, treba pisati:
"O-000099/2017" (umjesto "O-000099/2018")


5. Sastav klubova zastupnika

Sylvie Goddyn više nije članica Kluba zastupnika ENF-a i 20. listopada 2018. pristupila je Klubu zastupnika EFDD-a.


6. Provjera valjanosti mandata

Na prijedlog Odbora JURI, Parlament potvrđuje valjanost mandata Stefana Gehrolda s učinkom od 20. rujna 2018.


7. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna francuska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Jean-Marieu Le Penu u okviru pravosudne istrage koju je otvorio financijski odjel Visokog suda u Parizu.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


8. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od Kluba zastupnika PPE-a primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

- Izaslanstvo u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini AKP-a i EU-a: Stefan Gehrold umjesto Karl-Heinza Florenza

- Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije i Zajednicom naroda jugoistočne Azije (ASEAN): Karl-Heinz Florenz umjesto Stefana Gehrolda

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


9. Négociations avant la première lecture du Parlement (article 69 quater du règlement)

Predsjednik objavljuje odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucijske pregovore, u skladu s člankom 69.c stavkom 1. Poslovnika:

- Odbor AGRI, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe hranom (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Izvjestitelj: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- Odbor TRAN, na temelju izvješća o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Izvjestiteljica: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Odbor IMCO, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 167/2013 o homologaciji i nadzoru tržišta traktora za poljoprivredu i šumarstvo (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Izvjestitelj: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Odbor IMCO, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka predviđene Carinskim zakonikom Unije (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Izvjestitelj: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- Odbor INTA, na temelju izvješća o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o provedbi zaštitnih klauzula i drugih mehanizama kojima se omogućuje privremeno povlačenje povlastica iz određenih sporazuma između Europske unije i određenih trećih zemalja (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Izvjestitelj: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Odbor LIBE, na temelju izvješća o izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (policijska i pravosudna suradnja, azil i migracije) i izmjeni [Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o Eurodacu],] Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području kaznenog progona], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o sustavu ECRIS-TCN] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Izvjestitelj: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- Odbor LIBE, na temelju izvješća o izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o ETIAS-u], Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o SIS-u u području granične kontrole] i Uredbe (EU) 2018/XX [Uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Izvjestitelj: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

U skladu s člankom 69.c stavkom 2. Poslovnika, zastupnici ili klub/klubovi zastupnika koji dosežu barem srednji prag mogu u pisanom obliku zatražiti, prije ponoći sljedećeg dana, 23. listopada 2018., da se glasuje o odluci odbora o stupanju u pregovore

Pregovori mogu započeti bilo kada nakon isteka tog roka ako nije podnesen zahtjev da se o odluci o stupanju u pregovore glasuje u Parlamentu.

°
° ° °

Govorili su: Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey o pitanju seksualnog uznemiravanja u Europskoj uniji, među ostalim u Europskom parlamentu, (Predsjednik je iznio detalje o usvojenim inicijativama) i Elisabeth Morin-Chartier o radu savjetodavnog odbora za uznemiravanje i njegovo sprečavanje u Europskom parlamentu.


10. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor s raspravom (članak 128. Poslovnika):

—   (O-000089/2018) koje su postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, u ime Odbora ENVI, Vijeću: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama, 2018., Katowice, Poljska (COP24) (B8-0411/2018);

—   (O-000090/2018) koje su postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama, 2018., Katowice, Poljska (COP24) (B8-0412/2018);

—   (O-000115/2018) koje su postavili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, u ime Odbora ENVI, Vijeću: 14. sastanak Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14) (B8-0413/2018);

—   (O-000116/2018) koje su postavili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, u ime Odbora ENVI, Komisiji: 14. sastanak Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14) (B8-0414/2018);

—   (O-000084/2018) koje je postavila Petra Kammerevert, u ime Odbora CULT, Komisiji: Promicanje uzajamnog automatskog priznavanja diploma (B8-0415/2018);

—   (O-000085/2018) koje su postavili Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Provedba Uredbe o medicinskim proizvodima i Uredbe o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima (B8-0416/2018).


11. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

ITRE, IMCO, CULT

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, BUDG, PECH

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (preinaka) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, DEVE, JURI (članak 104. Poslovnika)

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Grčke – EGF/2018/003EL/Attica publishing (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma za sprečavanje nereguliranog ribolova na otvorenome moru u središnjem Arktičkom oceanu (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

PECH

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o statusu između Europske unije i Republike Albanije o djelovanjima koja provodi Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu u Republici Albaniji (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET, BUDG, PECH

- Prijedlog odluke Vijeća o pristupanju Samoe Privremenom sporazumu o partnerstvu između Europske zajednice, s jedne strane, i pacifičkih država, s druge strane (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

DEVE, PECH

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Europske unije i Republike Singapura (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, Sporazuma o zaštiti ulaganja između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Singapura, s druge strane (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

2) odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) – Odbor ENVI - izvjestitelj: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Izvješće o ulozi financijskog sudjelovanja radnika u poticanju zaposlenosti i ponovnom aktiviranju nezaposlenih (2018/2053(INI)) - Odbor EMPL - izvjestiteljica: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Izvješće o uvođenju infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji: vrijeme je za djelovanje! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - Odbor TRAN - izvjestitelj: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Izvješće o zaštiti financijskih interesa EU-a – povrat novca i imovine iz trećih zemalja u slučaju prijevare (2018/2006(INI)) - Odbor CONT - izvjestitelj: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog potpornog ureda za azil za financijsku godinu 2016. (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - Odbor CONT - izvjestitelj: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Drugo izvješće o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - Odbor CONT - izvjestitelj: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Barbadosa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Barbadosa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - Odbor LIBE - izvjestitelj: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Sejšela o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Sejšela o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - Odbor LIBE - izvjestitelj: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Mauricijusa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - Odbor LIBE - izvjestitelj: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Zajednice Bahama o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Zajednice Bahama o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - LIBE - izvjestitelj: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Antigve i Barbude o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Antigve i Barbude o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - Odbor LIBE - izvjestitelj: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o izmjeni Sporazuma između Europske zajednice i Federacije Svetog Kristofora i Nevisa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - Odbor LIBE - izvjestitelj: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 92/83/EEZ o usklađivanju struktura trošarina na alkohol i alkoholna pića (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvozu kulturnih dobara (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - Odbor INTA - Odbor IMCO - izvjestiteljica: Alessia Maria Mosca - izvjestitelj: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg plana za riblje stokove u zapadnim vodama i njima susjednim vodama i za ribarstvo koje iskorištava te stokove, o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1139 o utvrđivanju višegodišnjeg plana za Baltičko more i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007 i (EZ) br. 1300/2008 (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - Odbor PECH - izvjestitelj: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev Portugala – EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel) (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - Odbor BUDG - izvjestitelj: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu imenovanja zamjenice izvršnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - Odbor BUDG - Odbor ECON - izvjestitelj: Jean Arthuis - izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Izvješće o stajalištu Vijeća o nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - Odbor BUDG - izvjestitelji: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Izvješće o prijedlogu za imenovanje glavnog direktora Europskog fonda za strateška ulaganja (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - Odbor BUDG - Odbor ECON - izvjestitelj: Jean Arthuis - izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2015/1588 od 13. srpnja 2015. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - Odbor ECON - izvjestitelj: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 u pogledu potpore strukturnim reformama u državama članicama (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - Odbor REGI - izvjestitelji: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - Odbor ENVI - izvjestiteljica: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Izvješće o ovladavanju globalizacijom: trgovinski aspekti (2018/2005(INI)) - Odbor INTA - izvjestitelj: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - Odbor ENVI - izvjestitelj: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Preporuka o Nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 216/2013 o elektroničkom izdanju Službenog lista Europske unije (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - Odbor JURI - izvjestitelj: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju obveza izvješćivanja u području politike o okolišu te o izmjeni direktiva 86/278/EEZ, 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU, uredbi (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 te uredbi Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - Odbor ENVI - izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Izvješće o zahtjevu za savjetovanje o povlasticama i imunitetima Alfonsa Luigija Marre (2018/2058(IMM)) - Odbor JURI - izvjestitelj: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Izvješće o politici zapošljavanja i socijalnoj politici europodručja (2018/2034(INI)) - Odbor EMPL - izvjestitelj: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Manolisu Kefalogiannisu (2017/2133(IMM)) - Odbor JURI - izvjestitelj: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Irskoj (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - Odbor LIBE - izvjestitelj: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Irskoj (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - Odbor LIBE - izvjestitelj: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene daktiloskopskih podataka u Hrvatskoj (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - Odbor LIBE – izvjestitelj: Branislav Škripek (A8-0345/2018)


12. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda dnevnih sjednica od listopada II 2018. (PE 629.223/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 149.a Poslovnika):

Četvrtak

Nakon savjetovanja s klubovima zastupnika Predsjednik predlaže sljedeću izmjenu:

Zamjena prve točka poslijepodnevnog dnevnog reda, rasprave o pitanju za usmeni odgovor O-000119/2018 postavljeno Komisiji pod nazivom "Pravedno tržište za industriju" (točka 66. konačnog prijedloga dnevnog reda), izjavom Komisije s istim naslovom i u istom terminu.

Parlament se suglasio s ovim prijedlogom.

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

Zahtjev Kluba zastupnika ALDE-a za promjenu naslova izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku "Nestanak saudijskog novinara Jamala Khashoggija" (točka 107. konačnog prijedloga dnevnog reda) u "Ubojstvo novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu".

Govorili su: Marietje Schaake u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je obrazložila zahtjev, Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Udo Bullmann u ime Kluba zastupnika S&D-a, o tom zahtjevu.

Parlament je odobrio zahtjev.

Zahtjev Kluba zastupnika GUE/NGL-a, uz potporu klubova zastupnika S&D-a i Verts/ALE-a, za to da se kao drugu točku poslijepodnevnog dnevnog reda uvrste izjave Vijeća i Komisije pod nazivom "Skandal Cum Ex»: financijski kriminal i manjkavosti u postojećem pravnom okviru". Rasprava će biti zaključena podnošenjem prijedloga rezolucija o kojima će se glasovati u četvrtak.

Govorili su: Dimitrios Papadimoulis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev, Maria João Rodrigues u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je podržala zahtjev ali predložila da se glasovanje održi na nekoj od sljedećih sjednica, Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a o prijedlogu Marije João Rodrigues, i Dimitrios Papadimoulis u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je predložio da se glasovanje održi tijekom sjednica u studenom ili prosincu.

Poimeničnim glasovanjem (291 za, 5 protiv, 14 suzdržanih), Parlament je usvojio prijedlog Dimitriosa Papadimoulisa i Marije João Rodrigues.

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a za to da se kao petu točku poslijepodnevnog dnevnog reda uvrste izjave Vijeća i Komisije pod nazivom "Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava". Rasprava će biti zaključena podnošenjem prijedloga rezolucija o kojima će se glasovati u četvrtak.

Govorili su: Maria João Rodrigues u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je obrazložila zahtjev, Frank Engel u ime Kluba zastupnika PPE-a, protiv zahtjeva, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Maria João Rodrigues, koja je predložila da se rasprava održi na aktualnoj sjednici, a glasovanje na sljedećoj.

Poimeničnim glasovanjem (158 za, 151 protiv, 6 suzdržanih), Parlament je usvojio prijedlog Marije João Rodrigues.

Srijeda

Nema predloženih izmjena:

Četvrtak

Zahtjev Kluba zastupnika S&D-a o tome da se kao prvu točku dnevnog reda uvrste izjave Vijeća i Komisije pod nazivom "Uloga lokalnih zajednica u prihvaćanju i integraciji migranata u Europi: slučaj Riace".

Govorili su: Maria João Rodrigues u ime Kluba zastupnika S&D-a, koja je obrazložila zahtjev, Mara Bizzotto u ime Kluba zastupnika ENF-a, protiv zahtjeva, Barbara Spinelli u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o tom zahtjevu, Sophia in 't Veld, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koja je predložila da se taj predmet ispita u okviru Odbora LIBE, i Raffaele Fitto.

Poimeničnim glasovanjem (125 za, 161 protiv, 8 suzdržanih), Parlament je odbio taj zahtjev.

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

13. 
Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP24) koja će se održati 2018. u Katowicama (Poljska) - Četrnaesti sastanak Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14) (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000089/2018) koje su postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, u ime Odbora ENVI, Vijeću: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama, 2018., Katowice, Poljska (COP24) (B8-0411/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000090/2018) koje su postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama, 2018., Katowice, Poljska (COP24) (B8-0412/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000115/2018) koje su postavili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, u ime Odbora ENVI, Vijeću: 14. sastanak Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14) (B8-0413/2018)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000116/2018) koje su postavili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, u ime Odbora ENVI, Komisiji: 14. sastanak Konferencije stranaka Konvencije o biološkoj raznolikosti (COP14) (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean obrazložila je pitanja.

Hartwig Löger (predsjedatelj Vijeća), Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) i Karmenu Vella (povjerenik Komisije) odgovorili su na pitanja.

Govorili su Norbert Lins u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gesine Meissner u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Bas Eickhout u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lynn Boylan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Piernicola Pedicini u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger u ime Kluba zastupnika ENF-a, Dobromir Sośnierz, nezavisni zastupnik, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas i Ulrike Trebesius.

PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

Govorili su Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri i Jo Leinen, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho i Julie Ward.

Govorili su Karmenu Vella i Hartwig Löger.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.14 zapisnika od 25.10.2018. i točka 13.15 zapisnika od 25.10.2018..


14. Opći proračun Europske unije za 2019. – svi dijelovi (rasprava)

Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. – svi dijelovi [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Daniele Viotti i Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti i Paul Rübig predstavili su izvješće.

Govorili su: Hartwig Löger (predsjedatelj Vijeća) i Günther Oettinger (povjerenik Komisije).

Govorili su: Kati Piri (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Arne Lietz (izvjestitelj za mišljenje Odbora DEVE), William (The Earl of) Dartmouth (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, i Joachim Zeller (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT).

PREDSJEDA: Evelyne GEBHARDT
potpredsjednica

Govorili su: Luděk Niedermayer (izvjestitelj za mišljenje Odbora ECON), Jens Geier (izvjestitelj za mišljenje Odbora ITRE), Jasenko Selimovic (izvjestitelj za mišljenje Odbora IMCO), Pavel Telička (izvjestitelj za mišljenje Odbora TRAN), John Howarth (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Helga Trüpel (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Markus Pieper (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO), João Pimenta Lopes (izvjestitelj za mišljenje Odbora FEMM), José Manuel Fernandes u ime Kluba zastupnika PPE-a, Karine Gloanec Maurin u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bernd Kölmel u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gérard Deprez u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jordi Solé u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Younous Omarjee u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Valli u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Stanisław Żółtek u ime Kluba zastupnika ENF-a, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis i Isabelle Thomas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand i Seán Kelly.

Govorili su: Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti i Paul Rübig.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika od 24.10.2018..


15. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjedavajuća je objavila da će zajedno s predsjednikom Vijeća u utorak, 23. listopada 2018. predsjednik Parlamenta potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 110/2008 u pogledu nominalnih količina za stavljanje na tržište Unije jednom destiliranog shochua proizvedenog u kotlu za destilaciju i punjenog u boce u Japanu (00056/2018/LEX - C8-0444/2018 – 2018/0097(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/825 radi povećanja financijske omotnice Programa potpore strukturnim reformama i izmjene njegova općeg cilja (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 – 2017/0334(COD));

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2003/17/EZ u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Saveznoj Republici Brazilu nad sjemenskim usjevima krmnog bilja i sjemenskim usjevima žitarica i o jednakovrijednosti sjemena krmnog bilja i sjemena žitarica proizvedenog u Saveznoj Republici Brazilu te u pogledu jednakovrijednosti pregleda na terenu koji se provode u Republici Moldovi nad sjemenskim usjevima žitarica, sjemenskim usjevima povrća i sjemenskim usjevima uljarica i predivog bilja i o jednakovrijednosti sjemena žitarica, sjemena povrća i sjemena uljarica i predivog bilja proizvedenog u Republici Moldovi (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 – 2017/0297(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 – 2016/0413(COD));

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv pranja novca kaznenopravnim sredstvima (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 - 2016/0414(COD));

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 - 2017/0002(COD)).


16. Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju ***I (rasprava)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin predstavio je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Peter Liese u ime Kluba zastupnika PPE-a, Rory Palmer u ime Kluba zastupnika S&D-a, Pirkko Ruohonen-Lerner u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ulrike Müller u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Michèle Rivasi u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lynn Boylan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Franz Obermayr u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza i Lampros Fountoulis.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz i Giovanni La Via.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios i Igor Šoltes.

Govorili su: Karmenu Vella i Michel Dantin.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika od 23.10.2018..


17. Smanjenje utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries predstavila je izvješće.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Govorili su: Bronis Ropė (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Ricardo Serrão Santos (izvjestitelj za mišljenje Odbora PECH), Karl-Heinz Florenz u ime Kluba zastupnika PPE-a, Massimo Paolucci u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Margrete Auken u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lynn Boylan u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, John Stuart Agnew u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Frédérique Ries, Christelle Lechevalier u ime Kluba zastupnika ENF-a, Peter Liese, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen i Henna Virkkunen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke i Stanislav Polčák.

Govorili su: Karmenu Vella i Frédérique Ries.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 11.12 zapisnika od 24.10.2018..


18. Politika zapošljavanja i socijalna politika europodručja (kratko predstavljanje)

Izvješće o politici zapošljavanja i socijalnoj politici europodručja [2018/2034(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

Krzysztof Hetman održao je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Romana Tomc, Costas Mavrides, Notis Marias, Kostadinka Kuneva, Stanislav Polčák i João Pimenta Lopes.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 13.16 zapisnika od 25.10.2018..


19. Uloga financijskoga sudjelovanja radnika u poticanju zaposlenosti i ponovnom aktiviranju nezaposlenih (kratko predstavljanje)

Izvješće o ulozi financijskoga sudjelovanja radnika u poticanju zaposlenosti i ponovnom aktiviranju nezaposlenih [2018/2053(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Renate Weber (A8-0293/2018)

Renate Weber održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Ruža Tomašić i Georgios Epitideios.

Govorio je Karmenu Vella (povjerenik Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.16 zapisnika od 23.10.2018..


20. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Romana Tomc, Rory Palmer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, João Ferreira, Dobromir Sośnierz, Arne Gericke, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Željana Zovko, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Miguel Urbán Crespo, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Záborská, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jonás Fernández, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu i Michela Giuffrida.


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 629.223/OJMA).


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:28 h.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Atkinson, Carver, Cozzolino, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Pagazaurtundúa, Ponga, Reintke, Saudargas, Torres Martínez

Posljednje ažuriranje: 9. kolovoza 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti