Index 
Jegyzőkönyv
PDF 276kWORD 79k
2018. október 22., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A képviselőcsoportok tagjai
 6.Mandátumvizsgálat
 7.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Ügyrend
 13.Az ENSZ 2018. évi, Katowicében (Lengyelország) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP24) - A Biológiai Sokféleség Egyezmény (COP14) 14. ülése (vita)
 14.Az Európai Unió 2019-re vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (vita)
 15.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 16.Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége ***I (vita)
 17.Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése ***I (vita)
 18.Az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikája (rövid ismertetés)
 19.A munkavállalók munkahelyteremtésben és a munkanélküliek újraaktiválásában vállalt pénzügyi részvételének szerepe (rövid ismertetés)
 20.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2018. október 4-én, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.03-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz az utóbbi hetekben Franciaországot, Spanyolországot és Olaszországot sújtó, halálos áldozatokat követelő áradásokkal kapcsolatosan, és a Parlament nevében részvétét fejezi ki az áldozatok családtagjainak.

Kitér az afganisztáni merényletekre, amelyek a legutóbbi választások során történtek, és a Parlament nevében részvétét fejezi ki

Az elnök emlékeztet Daphne Caruana Galizia, máltai újságíró halálának évfordulójára, és megerősíti a Parlament szabad sajtó iránti kötelezettségvállalását. Sürgeti, hogy indítsanak nemzetközi vizsgálatot tisztázandó Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán történt halálának körülményeit.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólal: Jean-François Jalkh (az elnök pontosítással szolgál) és Nicola Danti.

°
° ° °

Helyesbítés:

2017.9.14-i jegyzőkönyv, 14. pont : „Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok”, harmadik alcím helyesen:
Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2017. szeptember 7-i határozatát követően” („ENVI bizottság” helyett)

2018.2.7-i jegyzőkönyv, 14. pont : „Az európai uniós választójog reformja (vita)”, első bekezdés helyesen:
O-000099/2017” („O-000099/2018” helyett)


5. A képviselőcsoportok tagjai

Sylvie Goddyn már nem az ENF képviselőcsoport, hanem az EFDD képviselőcsoport tagja; tagsága megszűnésének napja: 2018. október 20.


6. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy 2018. szeptember 20-i hatállyal érvényesnek tekinti Stefan Gehrold mandátumát.


7. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes francia hatóságok kérelmezték Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztését a Tribunal de grande instance de Paris (Franciaország) pénzügyi részlege előtt indult vizsgálat keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (9) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a PPE képviselőcsoport:

- Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Stefan Gehrold Karl-Heinz Florenz helyett

- A Délkelet-Ázsia országaival és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) tagállamaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Karl-Heinz Florenz Stefan Gehrold helyett.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


9. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

- AGRI bizottság, az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Előadó: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- TRAN bizottság, a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői befogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Előadó: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- IMCO bizottság, a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Előadó: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- IMCO bizottság, a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Előadó: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- INTA bizottság, az Európai Unió és egyes harmadik országok között megkötött kereskedelmi megállapodásokban szereplő védzáradékok, valamint a kedvezmények ideiglenes visszavonását lehetővé tevő egyéb mechanizmusok végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Előadó: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- LIBE bizottság, az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció), valamint az (EU) 2018/XX rendelet [az Eurodac-rendelet],] az (EU) 2018/XX rendelet [a bűnüldözés területén a SIS-ről szóló rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet [az ECRIS-TCN rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló módosított javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Előadó: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- LIBE bizottság, az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2018/XX rendelet [ETIAS-rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet[a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti holnap, 2018. október 23. éjfél előtt, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.

°
° ° °

Felszólal Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey a szexuális zaklatásról az Európai Unióban, többek között a Parlamentben (az elnök tájékoztat az elfogadott kezdeményezésekről) és Elisabeth Morin-Chartier a munkahelyi zaklatással kapcsolatos panaszokat kezelő és az ilyen zaklatás megelőzésével foglalkozó parlamenti tanácsadó bizottság munkájáról.


10. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi vitával követett szóbeli választ igénylő kérdéseket vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000089/2018) felteszi: Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout és Estefanía Torres Martínez, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: az ENSZ 2018. évi, Katowicében (Lengyelország) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP 24) (B8-0411/2018);

—   (O-000090/2018) felteszi: Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout és Estefanía Torres Martínez, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az ENSZ 2018-as éghajlatváltozási konferenciája Katowicében (Lengyelország) (COP24) (B8-0412/2018);

—   (O-000115/2018) felteszi: Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini és Jean-François Jalkh, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Felei Konferenciájának 14. ülése (B8-0413/2018);

—   (O-000116/2018) felteszi: Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini és Jean-François Jalkh, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Felei Konferenciájának 14. ülése (B8-0414/2018);

—   (O-000084/2018) felteszi: Petra Kammerevert, a CULT bizottság nevében, a Bizottsághoz: A diplomák kölcsönös automatikus elismerésének előmozdítása (B8-0415/2018);

—   (O-000085/2018) felteszi: Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini és Joëlle Mélin, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az orvostechnikai eszközökről és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletek végrehajtása (B8-0416/2018).


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ITRE, IMCO, CULT

- Javaslat az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, BUDG, PECH

- Javaslat a harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, DEVE, JURI (az eljárássi szabályzat 104. cikke)

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Görögország kérelme – EGF/2018/003EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat az Európai Unió és az Albán Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az Albán Köztársaság területén végrehajtott fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, BUDG, PECH

- Javaslat Szamoának az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE, PECH

- Javaslat az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatról (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Jelentés a munkavállalók munkahelyteremtésben és a munkanélküliek újraaktiválásában vállalt pénzügyi részvételéről (2018/2053(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Jelentés a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Jelentés a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 575/2013/EU rendelet, a 600/2014/EU rendelet és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Jelentés az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről az Európai Unióban: ideje cselekedni! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – csalás révén harmadik országokba került pénzek és vagyonok visszaszerzése (2018/2006(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Második jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Második jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, másrészről Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló, egyrészről az Európai Közösség, másrészről Barbados közötti megállapodást módosító megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Bahamai Közösség közötti, az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió, valamint Antigua és Barbuda közötti, az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, az Európai Közösség, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Jelentés az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Jelentés a kulturális javak behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - INTA bizottság - IMCO bizottság - Előadó: Alessia Maria Mosca - Előadó: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Jelentés a nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a Balti-tengerre vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/1139 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Jelentés Portugália „EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezetőigazgató-helyettesének kinevezésére irányuló javaslatról (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadó: Jean Arthuis - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - BUDG bizottság - Előadók: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadó: Jean Arthuis - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Jelentés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1588 tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállami strukturális reformok támogatása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - REGI bizottság - Előadók: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Jelentés az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Jelentés a globalizáció előnyünkre fordításáról: kereskedelmi szempontok (2018/2005(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Jelentés a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló 216/2013/EU rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Jelentés a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Jelentés az Alfonso Luigi Marra kiváltságairól és mentességeiről szóló konzultációra irányuló kérelemről (2018/2058(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Jelentés az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikájáról (2018/2034(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Jelentés a Manolis Kefalogiannis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2017/2133(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Branislav Škripek (A8-0345/2018)


12. Ügyrend

Kiosztották a októberi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 629.223/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

Csütörtök

Aképviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök az alábbi módosításokat javasolja:

A délutáni napirend első pontja a Bizottsághoz intézett, az ipar tisztességes piacátról szóló O-000119/2018 szóbeli választ igénylő kérdésről folytatott vita (a napirendtervezet 66. pontja) helyett a Bizottság nyilatkozata ugyanezzel a címmel és időben.

A Parlament jóváhagyja a javaslatot.

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Az ALDE képviselőcsoport kérése a bizottsági nyilatkozat címének megváltoztatására irányulóan: a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozata Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró eltűnéséről (a napirendtervezet 107. pontja), helyette: Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolása Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán.

Felszólal: Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében és Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében a kérésről.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet.

A GUE/NGL képviselőcsoport kérése az S&D és Verts/ALE képviselőcsoportok támogatásával arra irányulóan, hogy vegyék fel második pontként a délutáni napirendbe a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát az alábbi témában: A cum-ex-botrány: pénzügyi bűncselekmény és a jelenlegi jogi keretben meglévő hiányosságok. A vita állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával zárul, amelyekről csütörtökön szavaznak.

Felszólal: Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki támogatja a kérést, de javasolja, hogy a szavazást egy későbbi ülésen tartsák meg, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében Maria João Rodrigues javaslatáról, és Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki javasolja, hogy a szavazásra a novemberi vagy a decemberi plenáris ülésen kerüljön sor.

Név szerinti szavazás (291 mellette, 5 ellene, 14 tartózkodás), a Parlament elfogadja ezt a javaslatot.

Az S&D képviselőcsoport kérése arra irányulóan, hogy vegyék fel ötödik pontként a délutáni napirendbe a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát az alábbi témában: „A demokráciával, a jogállamisággal és az alapvető jogokkal foglalkozó átfogó mechanizmus iránti igény”. A vita állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával zárul, amelyekről csütörtökön szavaznak.

Felszólal: Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Frank Engel, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a kérés ellen, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében és Maria João Rodrigues, aki javasolja, hogy a vitára ezen a plenáris ülésen, a szavazásra pedig a következőn kerüljön sor.

Név szerinti szavazás (158 mellette, 151 ellene, 6 tartózkodás), a Parlament elfogadja ezt a javaslatot.

Szerda

Nincs javasolt változtatás.

Csütörtök

Az S&D képviselőcsoport arra irányuló kérése, hogy vegyék fel a napirendbe a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát az alábbi témában: „A helyi közösségek szerepe az Európába érkező migránsok fogadásában és integrálásában: Riace ügye”.

Felszólal: Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, Mara Bizzotto, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, a kérés ellen, Barbara Spinelli, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kérésről, Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, aki javasolja, hogy az ügyet a LIBE bizottságban vizsgálják meg, és Raffaele Fitto.

Név szerinti szavazás (125 mellette, 161 ellene, 8 tartózkodás), a Parlament elutasítja a kérést.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

13. Az ENSZ 2018. évi, Katowicében (Lengyelország) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP24) - A Biológiai Sokféleség Egyezmény (COP14) 14. ülése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000089/2018) felteszi: Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout és Estefanía Torres Martínez, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: az ENSZ 2018. évi, Katowicében (Lengyelország) tartandó éghajlatváltozási konferenciája (COP 24) (B8-0411/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000090/2018) felteszi: Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout és Estefanía Torres Martínez, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az ENSZ 2018-as éghajlatváltozási konferenciája Katowicében (Lengyelország) (COP24) (B8-0412/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000115/2018) felteszi: Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini és Jean-François Jalkh, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Felei Konferenciájának 14. ülése (B8-0413/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000116/2018) felteszi: Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini és Jean-François Jalkh, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Biológiai Sokféleség Egyezmény Részes Felei Konferenciájának 14. ülése (B8-0414/2018)

Adina-Ioana Vălean kifejti a kérdéseket.

Hartwig Löger (a Tanács soros elnöke), Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) és Karmenu Vella (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal Norbert Lins, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Piernicola Pedicini, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Olaf Stuger, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Jerzy Buzek, Gilles Pargneaux, Mark Demesmaeker, Linnéa Engström, Xabier Benito Ziluaga, Zoltán Balczó, Francesc Gambús, Guillaume Balas és Ulrike Trebesius.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal Thomas Waitz, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Peter Liese, Jytte Guteland, Miapetra Kumpula-Natri és Jo Leinen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, José Blanco López, Notis Marias, João Ferreira, Csaba Sógor, Nicola Caputo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Zorrinho és Julie Ward.

Felszólal Karmenu Vella és Hartwig Löger.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.14. pont és 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.15. pont .


14. Az Európai Unió 2019-re vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz (vita)

Az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz [11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Daniele Viotti és Paul Rübig (A8-0313/2018)

Daniele Viotti és Paul Rübig előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Hartwig Löger (a Tanács soros elnöke) és Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Kati Piri (az AFET bizottság véleményének előadója), Arne Lietz (a DEVE bizottság véleményének előadója), William (The Earl of) Dartmouth (az INTA bizottság véleményének előadója), aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, és Joachim Zeller (a CONT bizottság véleményének előadója).

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

Felszólal: Luděk Niedermayer (az ECON bizottság véleményének előadója), Jens Geier (az ITRE bizottság véleményének előadója), Jasenko Selimovic (az IMCO bizottság véleményének előadója), Pavel Telička (a TRAN bizottság véleményének előadója), John Howarth (a REGI bizottság véleményének előadója), Helga Trüpel (a CULT bizottság véleményének előadója), Markus Pieper (az AFCO bizottság véleményének előadója), João Pimenta Lopes (a FEMM bizottság véleményének előadója), José Manuel Fernandes, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karine Gloanec Maurin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Stanisław Żółtek, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Zbigniew Kuźmiuk, Nedzhmi Ali, Xabier Benito Ziluaga, Raymond Finch, André Elissen, Monika Hohlmeier, Tiemo Wölken, Sander Loones, Jean Arthuis és Isabelle Thomas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Costas Mavrides, Notis Marias, Indrek Tarand és Seán Kelly.

Felszólal: Günther Oettinger, Hartwig Löger, Daniele Viotti és Paul Rübig.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.24-i jegyzőkönyv, 11.5. pont .


15. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2018. október 23-án, kedden az Európai Parlament elnöke a Tanács elnökével közösen alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 110/2008/EK rendeletnek a lepárlóüst használatával készült és Japánban palackozott, egyszer párolt sócsú Unión belüli forgalomba hozatalára vonatkozó névleges mennyiségek tekintetében történő módosításáról (00056/2018/LEX - C8-0444/2018 - 2018/0097(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az (EU) 2017/825 rendeletnek a strukturálisreform-támogató program pénzügyi keretösszegének növelése és a program általános célkitűzésének kiigazítása tekintetében történő módosításáról (00058/2018/LEX - C8-0443/2018 - 2017/0334(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a 2003/17/EK tanácsi határozatnak a Brazil Szövetségi Köztársaságban a takarmánynövény- és gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Brazil Szövetségi Köztársaságban termesztett takarmánynövény- és gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében, valamint a Moldovai Köztársaságban a gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a Moldovai Köztársaságban termesztett gabona-, zöldség-, olaj- és rostnövényvetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról (00032/2018/LEX - C8-0442/2018 - 2017/0297(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00049/2018/LEX - C8-0441/2018 - 2016/0413(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a pénzmosás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (00030/2018/LEX - C8-0439/2018 - 2016/0414(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (00031/2018/LEX - C8-0438/2018 - 2017/0002(COD))


16. Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége ***I (vita)

Jelentés az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatról [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Michel Dantin előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Rory Palmer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pirkko Ruohonen-Lerner, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Kostas Papadakis, független, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Eleonora Forenza és Lampros Fountoulis.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Lukas Mandl, Soledad Cabezón Ruiz és Giovanni La Via.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Linnéa Engström, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios és Igor Šoltes.

Felszólal: Karmenu Vella és Michel Dantin.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.23-i jegyzőkönyv, 7.13. pont .


17. Egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése ***I (vita)

Jelentés az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Frédérique Ries előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Bronis Ropė (az AGRI bizottság véleményének előadója), Ricardo Serrão Santos (a PECH bizottság véleményének előadója), Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Massimo Paolucci, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Frédérique Ries, Christelle Lechevalier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Peter Liese, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Margrete Auken, Miriam Dalli, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Oscar Lancini, Pilar Ayuso, Michela Giuffrida, Bas Eickhout, Seán Kelly, Giovanni La Via, Christophe Hansen és Henna Virkkunen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Notis Marias, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Arne Gericke és Stanislav Polčák.

Felszólal: Karmenu Vella és Frédérique Ries.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.24-i jegyzőkönyv, 11.12. pont .


18. Az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikája (rövid ismertetés)

Jelentés az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikájáról [2018/2034(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

Krzysztof Hetman rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Romana Tomc, Costas Mavrides, Notis Marias, Kostadinka Kuneva, Stanislav Polčák és João Pimenta Lopes.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.10.25-i jegyzőkönyv, 13.16. pont .


19. A munkavállalók munkahelyteremtésben és a munkanélküliek újraaktiválásában vállalt pénzügyi részvételének szerepe (rövid ismertetés)

Jelentés a munkavállalók munkahelyteremtésben és a munkanélküliek újraaktiválásában vállalt pénzügyi részvételének szerepéről [2018/2053(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Renate Weber (A8-0293/2018)

Renate Weber rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Ruža Tomašić és Georgios Epitideios.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.10.23-i jegyzőkönyv, 7.16. pont .


20. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Romana Tomc, Rory Palmer, Angel Dzhambazki, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, João Ferreira, Dobromir Sośnierz, Arne Gericke, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Željana Zovko, Giuseppe Ferrandino, Branislav Škripek, Matt Carthy, Stanislav Polčák, Costas Mavrides, Miguel Urbán Crespo, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Záborská, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jonás Fernández, Csaba Sógor, Claudiu Ciprian Tănăsescu és Michela Giuffrida.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 629.223/OJMA).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.28-kor berekesztik.

Klaus Welle

Sylvie Guillaume

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adinolfi Isabella, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Deli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gambús, García Pérez, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mobarik, Moi, Moisă, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Ward, Weber, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Atkinson, Carver, Cozzolino, Crowley, Guoga, Händel, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Pagazaurtundúa, Ponga, Reintke, Saudargas, Torres Martínez

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat