Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 23., Kedd - Strasbourg

2. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A AGRI bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

Helyesbítés P8_TA(2018)0180(COR01) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 150., 2018.6.14., 1. o.) (az Európai Parlament által 2018. április 19-én a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspontja P8_TA(2018)0180) (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - AGRI bizottság)

Az eljárási szabályzat 231. cikkének 4. bekezdésével összhangban a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat