Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 23 octombrie 2018 - Strasbourg

2. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia AGRI a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

Rectificare P8_TA(2018)0180(COR01) la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, p. 1) [Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 aprilie 2018 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus (P8_TA(2018)0180) (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - AGRI)

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificarea se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus, solicită ca aceasta să fie supusă la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.

Ultima actualizare: 9 august 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate