Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 23. októbra 2018 - Štrasburg

2. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor AGRI predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

Korigendum P8_TA(2018)0180(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 z 30. mája 2018 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. apríla 2018 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia (P8_TA(2018)0180) (COM(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) – výbor AGRI)

V súlade s čl. 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo počet poslancov žiadosť, ktorí dosahujú aspoň nízku prahovú hodnotu, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia