Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2855(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0480/2018

Ingediende teksten :

B8-0480/2018

Debatten :

PV 23/10/2018 - 3
CRE 23/10/2018 - 3

Stemmingen :

PV 25/10/2018 - 13.17
CRE 25/10/2018 - 13.17
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0433

Notulen
Dinsdag 23 oktober 2018 - Straatsburg

3. Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (2018/2855(RSP))

Věra Jourová (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Diane James, niet-fractiegebonden lid, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren Molly Scott Cato, Michał Boni, Claude Moraes, Helga Stevens, Dita Charanzová, Neoklis Sylikiotis, Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Steven Woolfe, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Molly Scott Cato, Birgit Sippel, Zdzisław Krasnodębski, Jasenko Selimovic, Eva Joly, Marisa Matias, Jörg Meuthen, Kostas Papadakis, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Sajjad Karim, Svetoslav Hristov Malinov, Csaba Sógor en Romeo Franz.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Molly Scott Cato, Georgios Epitideios, Carlos Zorrinho, Juan Fernando López Aguilar en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over het gebruik van gegevens van Facebookgebruikers door Cambridge Analytica en gevolgen voor de gegevensbescherming (2018/2855(RSP)) (B8-0480/2018).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.7 van de notulen van 25.10.2018.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid