Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 23. lokakuuta 2018 - Strasbourg

5. Keskustelu Romanian presidentin Klaus Iohannisin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
CRE

Keskustelu Romanian presidentin Klaus Iohannisin kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2018/2732(RSP))

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman alustaakseen keskustelun.

Klaus Iohannis (Romanian presidentti) käytti puheenvuoron.

Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Cătălin Sorin Ivan (puhemies muistutti puhujia keskustelun aiheesta).

Klaus Iohannis käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, Renate Weber, Terry Reintke, Kostadinka Kuneva, Franz Obermayr, Udo Voigt, Adina-Ioana Vălean, Andi Cristea, László Tőkés, Maria Gabriela Zoană, Mirosław Piotrowski, Stefan Eck, Siegfried Mureşan, Victor Boştinaru, Romeo Franz, Cristian Dan Preda, José Blanco López, Csaba Sógor, Claudia Țapardel, Mihai Ţurcanu, Emilian Pavel, Michaela Šojdrová ja Doru-Claudian Frunzulică.

Klaus Iohannis käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 12.54 äänestysten alkua odotettaessa.)

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Päivitetty viimeksi: 9. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö