Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0039(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0323/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0323/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2018 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0387

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

7.3. Ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 216/2013 για την ηλεκτρονική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης [14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0387)

Το Σώμα εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου