Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0904(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0312/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0312/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2018 - 7.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0396

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

7.12. Διορισμός του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση για τον διορισμό του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων [N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Jean Arthuis και Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 12)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2018)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0396)

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου