Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0332(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0288/2018

Ingivna texter :

A8-0288/2018

Debatter :

PV 22/10/2018 - 16
CRE 22/10/2018 - 16
PV 27/03/2019 - 23
CRE 27/03/2019 - 23

Omröstningar :

PV 23/10/2018 - 7.13
CRE 23/10/2018 - 7.13
Röstförklaringar
PV 28/03/2019 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0397
P8_TA(2019)0320

Protokoll
Tisdagen den 23 oktober 2018 - Strasbourg

7.13. Kvaliteten på dricksvatten ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvaliteten på dricksvatten (omarbetning) [COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Michel Dantin (A8-0288/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0397)

Talare: Michel Dantin (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy